Chuyên mục: Pymid TV

Kênh video Pymid tư liệu nói về yến sào và nghề gọi yến tại Việt Nam. Mọi người có thể xem và bình luận tại kênh Youtube của Pymid

Youtube PymidYoutube
Fanpage PymidFacebook
zalo Yêu yến Yêu Việt NamZalo