Truy nguyên truy nguồn

Chuyển giao giải pháp

Giải pháp kiểm soát và chứng minh nguồn gốc Pymid là một giải pháp quản lý rộng, rất mong muốn được hợp tác với các đối tác có tầm nhìn. Việc chuyển giao có thể ở 1 phần giải pháp hoặc toàn bộ giải pháp

Giải pháp chia làm 3 phần nhà yến – xưởng và brand cho người bán yến

Sơ đồ tham khảo kết nối thiết bị minh bạch từ PYMID

1) Giải pháp kiểm soát, chứng minh nguồn gốc là gì?

Nói về công nghệ truy xuất nguồn gốc tổ yến thì chắc hẳn ai cũng biết. Thế nhưng, các công nghệ truy xuất nguồn gốc hiện nay chỉ dừng ở việc nhập thông tin vào khi kết thúc ở giai đoạn cuối. Nó không thể giúp cho việc kiểm soát rủi ro khi tổ yến hành trình từ đà tổ nhà yến tới xưởng sản xuất rồi tới tay khách hàng. Ngoài ra nó không thể pr chứng minh mạnh mẽ tới khách hàng nguồn gốc và quy trình mà nó đã trải qua

Video “Giới thiệu mô hình tổng thể gia tăng giá trị tổ yến Pymid”

Công nghệ kiểm soát chứng minh nguồn gốc Pymid giải quyết được điểu trên. Và nó thực sự vĩ mô, cần những anh chị em cùng tầm nhìn và lý tưởng hiểu và đồng hành cùng nhau

2) Chuyển giao cho ai?

Chủ yếu là chuyển giao cho thương hiệu yến để họ áp dụng vào khâu sản xuất họ gửi gia công và nhà yến mà họ thu mua. Để từ đó thương hiệu yến có thể kiểm soát và pr chứng minh nguồn gốc của họ tới tay khách hàng cuối

3) Chuyển giao như thế nào

Có thể chuyển giao toàn bộ app: toàn bộ source code được bàn giao cho khách

Chuyển giao truy xuất về domain riêng của thương hiệu: toàn bộ truy xuất thông tin được trỏ về domain riêng của thương hiệu, không liên quan tới domain Pymid nhưng đối tác vẫn phải dùng app Pymid để truy vết thông tin

Sử dụng free dưới thương hiệu yến Việt: Bạn có thể ban đầu dùng Pymid truy vết mà không tính phí chuyển giao dưới tên thương hiệu yến Việt có sẵn trong giải pháp của chúng tôi. Sau khi hiểu mô hình bạn có thể nâng cấp lên gói chuyển giao tối ưu hơn cho bạn nhé

Tham gia group facebook thu yến giá cao - Pymid