Seal Number và dây chì

Để đóng thùng hàng bàn giao qua khâu giao hàng để đảm bảo kiện hàng tới tay khách hàng là toàn vẹn không bị tác động xâm nhập từ bên ngoài

Seal number niêm phong

Giá bán seal number nhựa và dây chì tại Pymid :

  • Seal ngạnh :  3.000 VNĐ/cái
  • Seal vặn : 5.000 VNĐ/cái
  • Dây chì cuộn 1mm x 500m : 150.000 đ/cuộn
  • Dây chì cuộn 0.5mm x 1000m : 350.000 đ/cuộn