Quy định vùng chăn nuôi và không chăn nuôi yến tại Kontum

Bình chọn

Pymid – Hội đồng nhân dân tỉnh Kontum vừa ra công bộ nghị quyết 99 về vùng quy định chăn nuôi và chăn nuôi yến ngày 12/12/2022

Nghị quyết 99 quy định vùng nuôi chim yến Kontum

Nhấn nút download để lấy tài liệu trong bài viết sau

Thông tin văn bản vùng chăn nuôi yến Kontum cụ thể như sau:

NGHỊ QUYẾT

Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bản tỉnh Kontum

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi

Xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 394/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 và Báo cáo số 400/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

Quy định vùng chăn nuôi yến kontum

Quy định vùng chăn yến kontum

Quy định vùng không chăn nuôi yến kontum

Chi tiết cụ thể văn bản của nghị quyết vùng nuôi chim yến Kontum:

PHỤ LỤC

KHU VỰC THUỘC NỘI THÀNH CỦA THÀNH PHỐ, THỊ TRẤN,

KHU DÂN CƯ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI

(Kèm theo Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Khu vực không được phép chăn nuôi
I Thành phKon Tum
1 Phường Quyết Thắng
2 Phường Quang Trung: Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
3 Phường Thống Nhất: Tổ dân phố 1 (Tuyến đường Nguyn Hu, Ngô Quyn, Nguyn Trãi); Tổ dân phố 2 (Tuyến đường Nguyn Hu, Hoàng Diu, Ngô Quyn, Lý Thái Tổ, Kapakơlơng); Tổ dân phố 3 (Tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lý TTrng); Tổ dân phố 4 (Tuyến đường Đào Duy Từ, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyn); Tổ dân phố 5 (Tuyến đường Trần Hưng Đạo, Triu Vit Vương, Ngô Quyền); Tổ dân phố 6 (Tuyến đường Trn Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đình Chiểu).
4 Phường Thắng Lợi: Tổ dân phố 1, 2, 3, 5, 6, 7;
5 Phường Lê Lợi: Tổ dân phố 1, 2, 3;
Thôn Plei Rơhai 2: Từ mặt đường vào 30m các tuyến đường Ngô Đức Kế (đoạn từ đường Đồng Nai đến đường Ngô Văn Sở), đường Lê Thị Hồng Gấm (đoạn từ đường Đồng Nai đến đường Nguyễn Tri Phương), đường Nguyễn Thái Bình (đoạn từ đường Đồng Nai đến đường Nguyn Tri Phương), đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ đường Đồng Nai đến đường Nguyễn Tri Phương)
6 Phường Trường Chinh: Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5; Tuyến đường Duy Tân
thuộc thôn Kon Tu II; Tuyến đường Trần Văn Hai thuộc thôn Sơ Lam II.
7 Phường Duy Tân: Tổ dân phố 4, 5, 6, 7, 8, 9;
8 Phường Trần Hưng Đạo: tuyến đường Phạm Văn Đồng thuộc Tổ 3, 4, 5;
9 Phường Ngô Mây: Tuyến đường Nguyễn Nhạc thuộc Tổ dân phố 1; Tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc Tổ dân phố 1 và Tổ dân phố 2; Tuyến đường Phan Đình Phùng thuộc Tổ dân phố 2 và Tổ dân phố 3; Tuyến đường Nguyễn Phan Vinh thuộc Tổ dân phố 1; Tuyến đường Bùi Công Trừng thuộc Tổ dân phố 3; Tuyến đường Tôn Đức Thắng thuộc thôn Thanh Trung.
10 Văn Linh, thuộc Tổ dân phố 1, 2, 3, 4 (đoạn từ đường Trần Đại Nghĩa đến Cầu Đăk Tía); Tuyến đường Tôn Đản, thuộc Tổ dân phố 1 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Phan Văn Viêm); Tuyến đường Lương Thế Vinh thuộc Tổ dân phố 1, 2 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Phan Văn Viêm); Tuyến đường Mai Xuân Thưởng thuộc Tổ dân phố 2, 3 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Phan Văn Viêm); Tuyến đường Hồ Quý Ly thuộc Tổ dân phố 3 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Phan Văn Viêm); Từ tuyến đường Nguyễn Văn Linh đến hẻm 21 đường Đặng Tất thuộc Tổ dân phố 3,4; Khu dân cư, Tuyến đường Trương Vĩnh Ký thuộc Tổ dân phố 4; Tuyến đường Phan Văn Viêm, thuộc Tổ dân phố 1, 2, 3 (đoạn từ đường Tôn Đản đến đường Đặng Tất)
II Huyện Đăk Hà
1 Thị trấn Đăk Hà: Khu dân cư các Tổ dân phố 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8,
10, thôn Kon Trang, thôn Long Loi.
III Huyn Sa Thy
1 Thị trấn Sa Thầy: Khu dân cư các thôn 1, thôn 2; thôn 3 (khu dân cư thuộc
tuy
ến đường Trần Hưng Đạo và Lê Hng Phong); Thôn 4 (khu dân cư thuộc tuyến đường Hàm Nghi, Lê Dun, Phan Bi Châu).
IV Huyện Đăk Tô
1 Thị trấn Đắk Tô: Khu dân cư Tổ 6 thuộc Khối 1; Khu dân cư các Tổ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khối 2; Khu dân cư các Tổ 2, 3, 4, 5, 6 thuộc Khối 3; Khu dân cư các Tổ 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thuộc Khối 4; Khu dân cư các Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thuộc Khối 5; Khu dân cư các Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thuộc Khối 6; Khu dân cư các Tổ 7, 8 thuộc Khối 7; Khu dân cư các Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thuộc Khối 8; Khu dân cư các Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thuộc Khối 9; Khu dân cư các Tổ 1, 2, 3, 4, 5 thuộc Khối 10; Khu dân cư các Tổ 7, 8 thuộc Thôn Đắk Rao lớn.
V Huyn Kon Ry
1 Thị trấn Đăk Rờ Ve: Khu dân cư các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 9 thuộc; Xã Tân Lập
(Khu dân cư các thôn 1, 2); xã Đăk Ruồng (Khu dân cư các thôn 8, 9,
10,13).
VI Huyn Ngc Hi
1 Thị trấn Plei Kần: Khu dân cư các Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
VII Huyện Đăk Glei
1 Thị trấn Đắk Glei: Khu dân cư các Tổ dân phố Đăk Xanh, 16/5, Đăk Ra, Đông Sông, Đăk Dung.
VIII Huyn Kon Plông
1 Thị trấn Măng Đen: Khu dân cư các Tổ dân phố 1, 2, 3, 4.
IX Huyện Tu Mơ Rông
1 Khu dân cư các thôn Ngọc Leng, thôn Tu Mơ Rông, thôn Mô Pả thuộc xã Đăk Hà dọc hai bên tuyến Quốc lộ 40B từ km 162+900 đến đến km 179 + 200 (Dc tuyến Quc l40B tkm 162+900 thuc thôn Ngc Leng, từ 174+400 đến km 177+601 thuộc thôn Tu Mơ Rông, từ km 179 + 200 thuc thôn Mô Pả xã Đăk Hà).
X Huyện Ia H’Drai
1 Khu dân cư thôn 1, xã Ia Tơi hai bên dọc tuyến đường Quốc lộ 14C (khu trung tâm hành chính huyn) từ km 86+200 đến km 88+600.

🔴 Nghị quyết 99 quy định vùng chăn nuôi và chăn nuôi yến ở Kontum mới nhất năm 2022 được Pymid cập nhật tại cộng đồng Yến Việt Nam.

Youtube PymidYoutube
Fanpage PymidFacebook
zalo Yêu yến Yêu Việt NamZalo