Chuyên mục: Nghề gọi yến

Tổng hợp kiến thức nghề gọi yến đến mọi người. Nơi giao lưu, trao đổi, chia sẻ về chim yến, nhà yến, tài liệu, kho âm thanh nhà yến lẫn hỏi đáp nghề nuôi yến ở Việt Nam đều được chia sẻ tại Pymid

Youtube PymidYoutube
Fanpage PymidFacebook
zalo Yêu yến Yêu Việt NamZalo