Quy trình nuôi chim yến thả ra ngoài tự nhiên

Hầu hết, nhiều người cứ nghĩ chim yến không thể nuôi được. Vấn đề lớn nằm ở tư duy, việc nuôi chim yến còn có nhiều mục đich khác. Video dưới bài thể hiện phía nước bạn Malaysia thật tâm nghĩ xem có thể nuôi loại chim yến này để bảo tốn sau đó thả ra ngoài tự nhiên

Toàn bộ quy trình nghiên cứu nuôi chim yến

Dù có nhiều ý kiên trái chiều, chim yến sống ngoài tự nhiên không thể nuôi nhốt được. Những nhà khoa học Malaysia đã bắt đầu quá trình nghiên cứu để tăng tỷ lệ chim non ra ràng. Từ đó, đàn chim yến trong tự nhiên tăng lên giúp tăng sản lượng khai thác tổ. Mặc dù video khá cũ nhưng giúp chúng ta khơi gợi lại tình thần phát triển ý tưởng ngành

Tham gia cộng đồng YÊU YẾN YÊU VIỆT để gia tăng kiến thức ngành yến cho bạn tại

Youtube PymidYoutube
Fanpage PymidFacebook
zalo Yêu yến Yêu Việt NamZalo