Video cận cảnh chim yến giao phối trên không và trong nhà

Phần lớn, nhiều anh chị nuôi yến Việt Nam chưa chứng kiến cận cảnh chim yến giao phối nên không biết chúng giao phối như thế nào và ở đâu.

Chim yến giao phối trên không và trong nhà nuôi yến

Đặc biệt, chim yến giao phối trong nhà có thể nhiều người biết, còn chim yến có giao phối trên không thì hầu như không ai biết hoặc có video bằng chứng dẫn chứng chim yến giao phối trên không.

Sau đây, Pymid có được video tư liệu của anh Nguyễn Xuân Thông trong nhóm cung cấp gửi đến mọi người cùng xem

Mọi người muốn tham gia đóng góp bài viêt có thể vào nhóm Facebook hoặc Zalo xem thêm thông tin

Tham gia group facebook yêu yến yêu việt nam của Pymid Việt Nam

Youtube PymidYoutube
Fanpage PymidFacebook
zalo Yêu yến Yêu Việt NamZalo