Yến THIỆN ở đâu?

Yến thiện ở dâu

🤪 Nào là yến KHÁNH HÒA

🤪 Nào là yến NHẬP

🤪 Nào là yến GIẢ

🤪 Nào là MINH BẠCH

🤪 Nào là TRUNG THỰC

🤪 Nào là THỜI GIAN

🤪 Nào là chút LỢI ÍCH

🤪 Nào là …. MỌI THỨ

⚡ Thế cá nhân chúng ta đã thay đổi chưa, bản thân chúng ta chỉ nói nhưng lại ít hành động, lên tiếng phản biện cho những điều sai trái. Riêng Hưng PYMID, miệt mài vẫn theo đuổi truyền thông, công cụ truy xuất tổ yến, giúp đỡ cộng đồng cho dù chưa biết kết quả thế nào muốn thay đổi ngành YẾN VIỆT.

👉 Hưng chỉ biết bằng những hành động nhỏ từng ngày, từng cách làm việc hàng ngày show mọi người thấy để mọi người hiểu hơn những gì mà ngành YẾN gặp phải. Hưng đã miệt mài không tiếc bỏ ra công sức, thời gian, tiền bạc thậm chí lẫn bị phỉ báng mỉa mai từ chính anh em đi chung con đường hiện giờ có thể bị sai lệch hướng đi trong quá trình phát triển khởi nghiêp

👉 Hưng vẫn quyết tâm theo đuổi con đường mà HƯNG đem những gì tốt nhất cho Yến sào nước nhà chứ không đợi mong mỏi một ai đó, một hiệp hội nào đó, một sự hỗ trợ nhà nước cả. Hưng chỉ quyết tâm cứ hành động tốt, làm gì giúp cho cộng đồng yến mình từ đó mong được anh chị em ngành yến hiểu và tự thay đổi cách giao thương, cách quản lý để làm tốt đẹp hơn ngành yến Việt Nam vốn dĩ phải có

🧡💙 Chúc cho ai đó, hãy vì cái tâm thay đổi chính bản thân mình để đúng như lời nói phát triển hơn YẾN VIỆT của mình. Hãy cố gắng giữ được TÂM THIỆN để giữ được YẾN THIỆN.

Youtube PymidYoutube
Fanpage PymidFacebook
zalo Yêu yến Yêu Việt NamZalo