Đăng ký tài liệu nghề gọi yến từ Pymid

Bình chọn

Kho tư liệu kiến thức nghề gọi yến được Pymid, Long Keo, nhóm “Yêu Yến Yêu Việt Nam” tổng hợp lại trên các cộng đồng mạng xã hội (Youtube, Facebook, Google, Website,…) và một số offline sẽ có những gì trong quá trình hoạt động trao đổi vừa qua sẽ được chia sẻ qua thư viện lưu trữ dữ liệu của Google

Đăng ký tài liệu nghề gọi yến miễn phí

Danh sách tài liệu nghề gọi yến trên GOOGLE DRIVER

 • Âm thanh nhà yến 2022 và 2023
 • Tư liệu sách nuôi chim yến miễn phí
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà yến
 • Hợp đồng mẫu nhà yến cho a e kỹ thuật
 • Thông tin luật nuôi chim yến
 • Mẫu giấy phép nuôi yến ở địa phương cho chủ đầu tư
 • Cách xin giấy phép kinh doanh yến sào ở khu vực địa phương
 • ….

Kho nghề gọi yến PYMID

Đăng ký thông tin nhận tài liệu nghề gọi yến tại PYMID


  Kỹ thuật nhà yếnChủ nhà yếnGia công yếnThương mại bán yến


  Âm thanh nhà yếnHợp đồng nhà yếnSách kỹ thuật yếnBản vẽ nhà yếnTài chính nhà yếnThư viện/Ảnh nghề yến

  ⚠ Chú ý: Mọi người khi đăng ký nên cung cấp thông tin gmail chính xác để được gửi đúng. Tài liệu sẽ gửi về tự động trong vòng 2 đến 7 ngày

   

  Youtube PymidYoutube
  Fanpage PymidFacebook
  zalo Yêu yến Yêu Việt NamZalo