Tài liệu phân tích cấu trúc và thành phần hóa học của các loại tổ yến của Malaysia nghiên cứu

Bình chọn

Tài liệu nghiên cứu khoa học của người Malaysia cập nhật năm 2023 nói về cấu trúc và những thành phần hóa học có trong tổ yến. Tư liệu này dược viết bằng tiếng anh gửi đến mọi người hiểu rõ hơn về tổ yến

Tài liệu nghiên cứu khoa học về cấu trúc cũng như thành phần hóa học tổ yến do người malaysia thực hiện

Nội dung file PDF dưới có 89 trang với tiêu đề tiếng anh như sau

STRUCTURAL AND CHEMICAL ANALYSIS OF DIFFERENT TYPES OF RAW
CLEANED (RC) EDIBLE BIRD’S NEST (EBN)

Nghiên cứu tổ yến

Abstract. Edible Bird’s Nest (EBN) are known to have high nutritional values and medicinal properties. Raw cleaned (RC) EBN is EBN that has undergone cleaning processes. In this study, five types of RC EBN products were characterized by structural and chemical analyses. These are different grades of RC EBN products, including four products from house  nest and one product from cave nest. RC EBN products from house nests were cup- shaped EBN (RCha), white EBN Biscuits (RChb), yellowish fragments (RChc) and rejected RC EBN (RChd), from cave nests were cup- shaped EBN (RCcave). The characterization includes physicochemical analysis (morphology, elemental composition, and color) and chemical analysis (nitrite concentration, antioxidant activity, total sialic acid content, total glycoprotein content and total polysaccharide content). Scanning electron microscope (SEM) images  showed that no contaminants were found for all RC EBN products and that each RC EBN product has different structure. All RC EBN products have < 30 ppm nitrite and are export compliant. All RC EBNs showed antioxidant activity, DPPH and ABTS free radical scavenging activity, among which RCha and RChb had the highest (P < 0.05) antioxidant activity. RCcave shows the lowest (P < 0.05) total sialic acid, total glycoprotein and total polysaccharide content among RC EBN products. Keywords: Raw cleaned edible bird’s nest, SEM, nitrite, sialic aci

 

Nội dung xem trực tiếp qua Google Driver thấy toàn bộ trước khi tải tài liệu nghiên cứu về tổ yến của người Malaysia

Youtube PymidYoutube
Fanpage PymidFacebook
zalo Yêu yến Yêu Việt NamZalo